top of page

Niney媽媽

F / Case No: 2021/08/01 / 流浮山

我地本來住響東北一個倉,後尾人去樓空,好在有好心人餵我,無幾耐我生左9個BB。有日橫風橫雨,我DBB比雨沖左落去貨櫃底,好彩村民通知隊長救我地。而家我同仔仔冬菇、大仔、皮蛋同魚蛋住響基地,我地好親人活潑,任何時侯都會翻轉肚肚比你摸,希望有日可以有個家啦!


bottom of page