top of page

青仔

M / DOB: 3-2014 / ​Case No: 2015/03/003 / 流浮山

有一日我去左個陌生地方,果度無爸爸無媽媽,後來有個姨姨來幫我,佢話果度叫青衣狗公園,問我做咩得自己一個?我唔知呀... 跟住我跟左隊長返黎基地,呢度有好朋友恩恩同豪油妹陪我,日日收集樹葉、同班好朋友玩波、跑來跑去好忙架!
bottom of page