top of page

紅中仔

M / Case No: 2018/02/001-013 / 元朗

我係紅中仔,我地個 Group 叫「麻雀友之13寶寶」,包括有:大東、南哥、西瓜的、北極哥、我紅中仔、發財仔、白板仔、一同媽媽、一索媽媽、一萬妹妹、花仔、草仔及聶風小子。當時隊長發現我尾巴被𠝹傷,有蛆蟲發出惡臭,醫生話要早晩餵藥,於是對長就帶左我返基地。我從一個內向寶寶,變成一個成日笑嘅友善小朋友,等閒嚟探吓我啦!


bottom of page