top of page

珍珠

F / DOB: 2021 / Case No: 2021/08/07 / 流浮山

我媽媽係Niney,我係佢女女,同另一個姐妹Milky一齊住響隊長屋企。我個樣好搞笑,同埋我係一個好奇寶寶,所以我學野好快架!我仲好細個,希望有個家教我地多啲野,等我可以做隻全宇宙最聰明嘅狗狗!bottom of page