top of page

牛肉球

M / DOB: 4-2012 / Case No: 2021/04/002 / 元朗

隊長響人跡罕至嘅山上,一個井坑入面發現我地5個兄弟姐妹,等左好耐都唔見媽媽,於是帶走左我地。我叫牛肉球,我同妹妹春卷妹響恩曦獸醫診所住左一段日,本來有個家庭領養我地,後來我地返左基地。因爲有不開心經歷,我比較慢熱,但熟左就會見到我地友善嘅一面,希望你會來探我啦!


bottom of page