top of page

火柴仔

M / DOB: 6/2012 / ​Case No: 2018/03/001 / 流浮山

我係小柴細佬火柴仔Ori,有人發現我背部有一個好大嘅傷口,滿佈烏蠅蟲,通知隊長帶我睇醫生。到左醫院仲驗到有花柳,因爲個傷口真係好痛,每次姑娘洗傷口我都痛到叫。而家我好返曬啦,怕怕醜醜嘅我唔洗再擔驚受怕,安安樂樂響基地生活。

bottom of page