top of page

樂樂

M / DOB: 10-2012 / Case No: 2014/10/002 / 元朗

我係大頭樂,基地友善PR就係我啦,同時我係最大舊嘅寶寶哈哈!以前我被人遺棄,留浪左一段日子先見到隊長,當時我瘦到得返28KG(而家幾重就唔講啦)。我最鍾意嘆冷氣同抓肚肚,多D黎同我玩啦,我真係好好攬架!

bottom of page