top of page

方太

F / Case No: 2016/01/002 / 元朗

我係方太,係基地寶寶排包嘅媽媽。原本我係一隻倉狗,有個對我好好嘅倉員,佢發現我身上一個腫瘤出血,於是通知隊長。醫生話係乳腺瘤,切除左後我返左基地生活,得閒嚟探我啦!

bottom of page