top of page

排包

M / DOB: 11-2014 / ​Case No: 2014/11/002B / 流浮山

細細個我就同家姐流浪,之後就得返我自己一個。隊長搵到我時,毛囊蟲令到我塊面腫曬,眼都打唔開,全身皮膚硬化不停流血,好長時間先醫返好,而家我係咪好靚仔呀?我好聰明,認得每個人嘅性格,有野食我咩都學得好快,直頭又醒又靚仔呀!bottom of page