top of page

小雅

F / Case No: 2020/01/001 / 流浮山

我陀住11個BB躲響貨櫃底,全身皮膚病,同時有毛囊蟲同牛蜱熱。生左BB唔夠奶餵,有2個BB上左天堂,我發燒身體變差,好彩隊長同醫療團隊細心照顧,好翻曬啦。絕左育後住響基地,我好怕醜,鐘意靜靜地一個散步,慢慢行慢慢曬太陽。

bottom of page