top of page

小吉

M / DOB: 10-2010 / Case No: 2011/10/013 / 元朗

我係樂天嚟小吉,我係基地元老級寶寶,最愛每日同叮叮散步。近年身體唔係太好,不過唔影響我每日笑騎騎食小食,同開心玩!等緊你地嚟探我呀!

bottom of page