top of page

奶茶

F / DOB: 2021 / Case No: 2021/08/06 / 流浮山

我媽媽係Niney,我係佢女女,同另一個姐妹珍珠一齊住響隊長屋企。我成日笑好親人,咩都好快學識,聰明到不得了呀!我仲好細個,希望有個家教我地多啲野,等我可以做隻全宇宙最聰明嘅狗狗!

bottom of page