top of page

馬仔

M / Case No:2023/10/07 / 診所

好心姨姨發現我甩曬毛,嚴重皮膚病。去到診所,發現左邊臉下顎有圓形腫塊,口腔牙肉嚴重萎縮,口炎,而家無曬牙啦,我有貓愛滋,為左增強抵抗力我好努力食野!我好鍾意人摸摸,希望遲D有個家啦!


bottom of page