top of page

則則

F / Case No:2023/10/07 / 診所

側側我原本是流浪貓,非常之親人,鍾意玩玩具,有又軟又滑的毛毛,隊長希望俾個機會我搵搵屋企,不用再流浪。


bottom of page